αρχική   gynfert.gr    

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/2012

Στις 17-20 Μαΐου 2012  πραγματοποιήθηκε το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Μαιευτική και Γυναικολογία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας συμμετέιχε ενεργά στο Συνέδριο με δύο παρουσιάσεις poster,  και μια επιστημονική ελεύθερη ανακοίνωση από τον επικεφαλής του Κέντρου Ηλία Τσάκο, Μαιευτήρα Χειρουργό Γυναικολόγο.

Επιπλέον, ο κ. Ηλίας Τσάκος συμμετείχει στην Τιμητική επιτροπή οργάνωσης του Συνεδρίου και  στο Προεδρείο των Ελεύθερων Ανακοινώσεων στις 20/5/2012.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, οργανώνεται από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία κάθε τρία χρόνια σε διαφορετική κάθε φορά πόλη. Το Συνέδριο αποσκοπεί όχι μόνο στην παρουσίαση των εξελίξεων στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων μέσω γόνιμου διαλόγου σε θέματα τα οποία συνεχίζουν να θεωρούνται αμφιλεγόμενα.