αρχική   gynfert.gr    

28ο Συνέδριο ESHRE, Κωνσταντινούπολη, 1 – 4/7/2012

Ο Dr Ηλίας Τσάκος συμμετείχε στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 1 – 4 Ιουλίου 2012.

Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας παραμένει ένα επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από συνεχή πρόοδο και μοναδικά επιτεύγματα.  Το φετινό Συνέδριο συγκέντρωσε περί τις 10.000  διακεκριμένους κλινικούς ιατρούς και επιστήμονες Βιολογικών επιστημών, από όλον τον κόσμο, μια συμμετοχή ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.   Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν  οι πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με την υπογονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF , ICSI).  Επιπλέον,  ανακοινώθηκαν οι μελλοντικές κατευθύνσεις και προοπτικές της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής  και της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and Emryology, ESHRE) συγκεντρώνει ειδικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο με διαφορετικές πολιτιστικές, ιστορικές και θρησκευτικές καταβολές.  Ο κύριος στόχος της Εταιρείας και του Συνεδρίου είναι η δημιουργία του πλαισίου για επιστημονικό διάλογο, με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης  των ειδικών, τη διεύρυνση του επιστημονικού ορίζοντα και τη βελτίωση της  καθημερινής πρακτικής.

Ο Dr Ηλίας Τσάκος, είναι ενεργό Μέλος της ΕSHRE και συμμετέχει σχεδόν ανελλιπώς, σε όλα τα Συνέδρια τα κατά την τελευταία 15-ετία. Στο Συνέδριο της Κωνσταντινούπολης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης με Γυναικολόγους, Εμβρυολόγους και άλλους επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, ενημερώθηκε όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στον εξοπλισμό και τα πρωτόκολλα στην εξωσωματική γονιμοποίηση και τις θεραπείες υπογονιμότητας.

 

Keywords: ESHRE 2012,  Ηλίας Τσάκος, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εξωσωματική γονιμοποίηση