αρχική   gynfert.gr    

14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαιευτικής, Γυναικολογίας & Υπογονιμότητας – Παρίσι, 17 – 20 Νοεμβρίου 2011

To Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας συμμετείχε στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφιλεγόμενων Ζητημάτων στη Μαιευτική, Γυναικολογία & Υπογονιμότητα (14th World Congress on Controversies on Obstetrics, Gynecology & Infertility) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 17-20 Νοεμβρίου 2011.  Το Συνέδριο προσέφερε μια μοναδική πλατφόρμα για να συζητήσουν αμφιλεγόμενα ζητήματα σε όλους τους τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Υπογονιμότητας μεταξύ ομιλητών παγκόσμιας φήμης, το κοινό και τη βιομηχανία.  

Ο Dr Ηλίας Τσάκος είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε συζητήσεις με έμφαση στις κλινικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συμφωνημένες πρακτικές ή συναίνεση.  Το Συνέδριο είχε ως στόχο τη βελτίωση θεραπειών στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

 

Keywords:  Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας, 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφιλεγόμενων Ζητημάτων στην Μαιευτική, Γυναικολογία & Υπογονιμότητα,  Μαιευτική, Γυναικολογία, Υπογονιμότητα