αρχική   gynfert.gr    

Το Κέντρο γυναικολογίας & γονιμότητας στο ευρωπαϊκό συνέδριο αναπαραγωγής (ESHRE), Στοκχόλμη 2011

Το Κέντρο γυναικολογίας & γονιμότητας στο ευρωπαϊκό συνέδριο αναπαραγωγής  (ESHRE), Στοκχόλμη 2011Επιστημονική ανακοίνωση του Κέντρου Γυναικολογίας και Γονιμότητας στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γονιμότητας (Στοκχόλμη 3-6/7/2011). Ο Dr.  Τσάκος παρουσίασε την εργασία του Κέντρου Γυναικολογίας και Γονιμότητας σχετικά με την χρησιμότητα του ελέγχου της ορμόνης ΑΜΗ (Anti-Mullerian Hormone) σε πρόγραμμα εξωσωματικής Γονιμοποίησης.
Η εργασία αυτή  εκπονήθηκε από την ιατρική ομάδα του Κέντρου στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του κ. Θανάση Τολίκα, Μαιευτήρα – Γυναικολόγου.  Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου 90 γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, σχετικά με την ικανότητα της  ΑΜΗ να προβλέψει την απάντηση των ωοθηκών στη  φαρμακευτική διέγερση. Συμπερασματικά,  η ορμόνη ΑΜΗ αποτελεί  χρήσιμο προγνωστικό δείκτη της απάντησης των ωοθηκών στη φαρμακευτική διέγερση κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση και τα επίπεδα της ΑΜΗ συμβάλλουν στο σωστότερο σχεδιασμό της φαρμακευτικής διέγερσης.                                                                                                  

“AMH measurement  as prognostic factor of ovarian response in stimulated (IVF and ICSI) cycles.” Tolikas A., Tsakos E, et al.