αρχική   gynfert.gr    

Επιστημονική συνάντηση στα πλαίσια της “Έκθεσης Γονιμότητας”, Λονδίνο, 3 – 4 / 11/2012

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Γονιμότητας στο Λονδίνο (3 – 4 Νοεμβρίου 2012), ο Dr Ηλίας Τσάκος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Dr Dave Gibbons, κορυφαίο Εμβρυολόγο στην Αγγλία καθώς και επιθεωρητή της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρύων (Human Fertilisation and Embryo Authority, HFEA) της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Dr Ηλίας Τσάκος έχει μακροχρόνια επιστημονική σχέση με τον Dave Gibbons και, κατά τα έτη 1996 – 1997, υπήρξαν συνεργάτες στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Middlesbrough.

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα σύγχρονα προτώκολλα ποιοτικού ελέγχου των εργαστηρίων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα οποία εφαρμόζονται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Γυναικολογίας και Γονιμότητας στη Θεσσαλονίκη.

 

Keywords:  Fertility Show,  Ηλίας Τσάκος, Dave Gibbons, εμβρυολόγος, Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρύων, Human Fertilisation and Embryo Authority, HFEA