αρχική   gynfert.gr    

Ενεργός συμμετοχή του EmbryoClinic στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αναπαραγωγής ESHRE 2014 – Μόναχο, 29/6 – 2/7/2014

ECatESHRE_2014Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE) φέτος πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο στις 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2014.

Η Επιστημονική Ομάδα του EmbryoClinic που συμμετείχε ήταν: ο Ηλίας Τσάκος FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο Έρως Νικητός (Κλινικός Εμβρυολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου) και η Τζίλντα Χασσίδη (Κλινικός Εμβρυολόγος).

Το EmbryoClinic συμμετείχε ενεργά με την εργασία με θέμα “Συσχέτιση του δείκτη κατακερματισμού του σπερματικού DNA με βασικές παραμέτρους σπέρματος DFI” (“DNA fragmentation index and its association with parameters of basic semen analysis”).

Τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τις εξελίξεις στην καλλιέργεια εμβρύων, τη μορφοκινητική παρακολούθηση των εμβρύων (time-lapse) και τη διατήρηση γονιμότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα δελτία τύπου του συνεδρίου εδώ:
http://www.eshre2014.eu/Media/Press-conference-schedule.aspx

Keywords: ESHRE 2014, εξωσωματική, Ηλίας Τσάκος, Έρως Νικητός, Τζίλντα Χασσίδη, Μόναχο