αρχική   gynfert.gr    

Εκλογή Dr Ηλία Τσάκου στο ΔΣ της Αντιπροσωπείας του Βασιλικού Κολεγίου για την Ελλάδα και την Κύπρο

Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Dr Ηλίας Τσάκος εκλέχτηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αντιπροσωπείας του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, RCOG) για την Ελλάδα και την Κύπρο.  Η διάρκεια της θητείας είναι πενταετής (2012 – 2017).  Ο Dr Τσάκος υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του Κολεγίου για την Ελλάδα και την Κύπρο και διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Αντιπροσωπεία του Βασιλικού Κολεγίου είναι ένας συλλογικός δεσμός των Μελών του Κολεγίου σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή και αντιπροσωπεύει τα μέλη αυτής της χώρας.

Οι στόχοι της Αντιπροσωπείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Την ενίσχυση της Ειδικότητας και του Κολεγίου σε τοπικό επίπεδο.
 • Την επαφή των Μελών προς όφελος της ειδικότητας της μαιευτικής και γυναικολογίας.
 • Τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των Μελών της χώρας και του Κολεγίου, αναζητώντας τις απόψεις τους και διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή αντιπροσωπεύει τα κλινικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών.
 • Την ανάληψη καθηκόντων για λογαριασμό του Κολεγίου και προς το συμφέρον της ειδικότητας της μαιευτικής και γυναικολογίας.
 • Τη συνεργασία με άλλες ομάδες του Κολεγίου όπου υπάρχουν ή να ενθαρρύνουν τη σύστασή τους.
 • Την ενθάρρυνση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
 • Την επιλογή υποψηφίων για μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία.
 • Τη συμβολή και διευκόλυνση των εξετάσεων του Κολεγίου.
 • Τη συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο του Κολεγίου για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας.
 • Τη διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς, Κολέγια, Πανεπιστήμια  κλπ.
 • Την προώθηση της φιλοσοφίας του Βρετανικού Κολεγίου σχετικά με τη γυναικεία υγεία σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

 

Keywords:  Ηλίας Τσάκος, RCOG, Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, Ελληνική Διεθνή Επιτροπή