αρχική   gynfert.gr    

Νέες Τεχνολογίες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Νέες Τεχνολογίες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστούH Μαγνητική τομογραφία μαστού είναι μια ανώδυνη διαγνωστική ιατρική εξέταση που δε χρησιμοποιεί ακτινοβολία και επιτρέπει τον επιπλέον έλεγχο και ανάλυση του μαστού σε περιπτώσεις που η ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών δημιουργούν διαγνωστικά ερωτηματικά.  Με την  ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας  τα τελευταία χρόνια η εξέταση αυτή έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανίχνευση παθήσεων στα αρχικά  στάδια όσο και στην παρακολούθηση ορισμένων ασθενών με διαγνωστικά προβλήματα.

Μια άλλη μέθοδος που προσφέρει διαγνωστική ακρίβεια και εξειδίκευση είναι η ελαστογραφία, μία μέθοδος που βασίζεται στο υπερηχογράφημα και παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία σχετικά με το διαχωρισμό των ευρημάτων του μαστού σχετικά με την καλοήθεια  ή την κακοήθειά τους . Με την ελαστογραφία γίνεται μία απεικόνιση σχετικά με την σκληρότητα των ιστών εκτός των ορίων της βλάβης και σχετικά με την αγγείωση τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αξιοπιστία των απεικονιστικών εξετάσεων και γίνεται άριστη εκτίμηση των αλλοιώσεων που παρουσιάζουν ορισμένες γυναίκες.  Οι παραπάνω μέθοδοι  παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στον ειδικό γιατρό του μαστού σχετικά με τον σχεδιασμό της παρακολούθησης και της  θεραπείας των γυναικών.