αρχική   gynfert.gr    

Επιστημονική παρουσίαση του EmbryoClinic στο 21o Συνέδριο COGI, Φρανκφούρτη 14-16/5/2015

Header

Ο Dr Ηλίας Τσάκος εκπροσώπησε την Επιστημονική Ομάδα του Embryoclinic με την επιστημονική ανακοίνωση μίας ιδιαίτερα σπάνιας επιτυχημένης θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μία γυναίκα 49 ετών με εξαιρετικά επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

DONOR IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PREGNANCY WITH VITRIFIED EMBRYOS IN A 49 YEAR OLD FOLLOWING FIBROID UTERINE EMBOLIZATION AND HYSTEROSCOPIC SURGERY

E. Tsakos, N. Tsagias, E. Nikitos, G. Hassidis, D. Gibbon

Με την παρούσα μελέτη η επιστημονική ομάδα του Embryoclinic συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα διεθνή δρώμενα και τις εξελίξεις της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.