αρχική   gynfert.gr    

Υστεροσκόπηση: 10 χρόνια εμπειρίας (1999-2008). Ανάλυση 850 περιστατικών.

Υστεροσκόπηση: 10 χρόνια εμπειρίας (1999-2008). Ανάλυση 850 περιστατικών.

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαϊου 2008
Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη

Ο κ. Ηλίας Τσάκος και η ομάδα του παρουσίασαν την εργασία με θέμα «Υστεροσκόπηση: 10 χρόνια εμπειρίας (1998-2008). Ανάλυση 850 περιστατικών. 

Αναλύθηκαν 850 περιστατικά διαγνωστικής & επεμβατικής υστεροσκόπησης που πραγματοποιήθηκαν στην Κλινική «Άγιος Λουκάς».

Τα περιστατικά αφορούσαν ασθενείς με αιμορραγίες μήτρας και Υπογονιμότητα που έπασχαν από πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις, υπερπλασία, διάφραγμα, καρκίνο κλπ.

Συμπερασματικά η υστεροσκόπηση αποδείχθηκε ασφαλής, αξιόπιστη αποτελεσματική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας συχνών γυναικολογικών προβλημάτων.

Εισαγωγή
Ανάλυση 850 περιστατικών υστεροσκόπησης (διαγνωστικής και επεμβατικής) που πραγματοποιήθηκαν στην Κλινική «Άγιος Λουκάς» κατά τη δεκαετία 1999-2008.

Σκοπός
Καταγραφή και στατιστική μελέτη των υστεροσκοπήσεων (ενδείξεις, διάρκεια νοσηλείας, ευρήματα, αποτελέσματα, επιπλοκές και ικανοποίηση ασθενών).

Υλικό
Ανευρέθησαν οι ιατρικοί φάκελλοι 850 ασθενών που υποβλήθηκαν σε υστεροσκόπηση. Σε 120 περιπτώσεις οι φάκελλοι δεν περιείχαν επαρκή στοιχεία για να συμπεριληφθούν στη μελέτη και εξαιρέθηκαν.
Αναλύονται 730 περιστατικά υστεροσκόπησης.

Μέθοδος
Αναδρομική μελέτη ιατρικών φακέλλων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα
Το 55% των περιπτώσεων αφορούσαν επεμβατική υστεροσκόπηση (400/730), το 15% διαγνωστική υστεροσκόπηση (109/730) και 30% η υστεροσκόπηση έγινε σε συνδυασμό με άλλη επέμβαση.
Η διάρκεια της νοσηλείας στο 96% των περιπτώσεων ήταν λιγότερο από 24 ώρες.
Το 40% των περιπτώσεων αφορούσε ασθενείς με υπογονιμότητα, το 37% ασθενείς με αιμορραγίες μήτρας και το 23% ασθενείς με διάφορες ενδείξεις.
Αναλύθηκε η συσχέτιση των ευρημάτων υπερήχου, σαλπιγγογραφίας, υστεροσκόπησης και ιστολογικής εξέτασης.
Η διάρκεια της επέμβασης στο 90% των περιπτώσεων ήταν λιγότερη από 1 ώρα.
Η απώλεια αίματος σε ελάχιστες περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερη από 500 κ.εκ (5 περιστατικά συνολικά) και μετάγγιση αίματος πραγματοποιήθηκε σε 1 μόνο περίπτωση. Σε 2 μόνο περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσίασαν μείζονες άμεσες επιπλοκές.
Η απορρόφηση υγρών ήταν λιγότερη από 1000 κ.εκ στο 96% των περιπτώσεων.
Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Προέκυψαν 85 κυήσεις στα 299 περιστατικά υπογονιμότητας (29%).
Στις 283 περιπτώσεις μηνορραγίας το 90% των ασθενών θεραπεύτηκε.
Το ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών ήταν υψηλό (μεγαλύτερο από 70%).

Συμπεράσματα
Η υστεροσκόπηση είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας συχνών γυναικολογικών προβλημάτων.