αρχική   gynfert.gr    

Συντήρηση γυναικείας γονιμότητας

Πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2012, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μιάς νέας μέθοδο προστασίας συντήρησης της γυναικείας γονιμότητας.  Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αποτροπή του κυτταρικού θανάτου μέσω της αναγνώρισης και αφαίρεσης των υπεύθυνων πρωτεινών.

Η αφαίρεση των πρωτεϊνων που προκαλούν ένα ωάριο να αυτοκαταστραφεί, όταν υποστεί βλάβη, θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους μετά από αντικαρκινική θεραπεία ή να καθυστερήσει την εμμηνόπαυση.   Τα ανθρώπινα κύτταρα είναι ευαίσθητα.  Λίγο μετά τη γέννηση της, ένα σημαντικό ποσοστό των υπανάπτυκτων ωαρίων ενός κοριτσιού καταστρέφονται.                                  Τα ωοκύτταρα συνεχίζουν να μειώνονται μέχρι την εμμηνόπαυση.

Θεραπείες για καρκίνο, που περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, μπορούν επίσης να εξαλείψουν ωάρια, λόγω βλάβης στο DNA που τα αναγκάζει να αυτοκαταστραφούν.  Ως αποτέλεσμα,  προκύπτει πρόβλημα γονιμότητας στην πλειοψηφία των γυναικών που υποβαλλονται σε θεαρπεία για καρκίνο.

Η ελλάτωση του αριθμού των ωαρίων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρώιμη εμμηνόπαυση.

Ερευνητές έχουν εντοπιστεί περίπου επτά “πρωτεΐνες δολοφόνους” που κινούν το θάνατο των κυττάρων.  Η Clare Scott και οι συνεργάτες της στο “Walter και Eliza Hall Institute of Medical Research“ στη Βικτώρια της Αυστραλίας  διαπίστωσαν ότι δύο από αυτές τις πρωτεΐνες – η PUMA και η NOXA – προκαλούν  θάνατο των ωαρίων που εκτίθενται σε βλάβη του DNA.  Αυτή η αυτο-καταστροφή συνήθως λειτουργεί υπέρ των κυττάρων διότι τα ανώμαλα κύτταρα μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινικά.

Όταν οι ερευνητές χειραγώγησαν τα ωοκύτταρα ώστε να μην φέρουν την πρωτεΐνη Puma, δεν καταστράφηκαν μετά την ακτινοθεραπεία.  Όταν αφαιρέθηκε και ή πρωτεΐνη Noxa από τα κύτταρα, τα ωοκύτταρα είχαν ακόμη καλύτερη προστασία έναντι της ακτινοθεραπείας.

Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον ένα φάρμακο θα μπορεί να αναστείλει την λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών και συνεπώς να αποφευχθεί  η καταστροφή των ωαρίων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

Επιπλέον,  μπορεί να γίνει εφικτή η επιβράδυνση της απώλειας των ωαρίων με την ηλικία και, επομένως να αποφευχθεί η πρώιμη εμμηνόπαυση.

Jeffrey B. Kerr, Karla J. Hutt, Ewa M. Michalak, Michele Cook, Cassandra J. Vandenberg, Seng H. Liew, Philippe Bouillet, Alea Mills, Clare L. Scott, Jock K. Findlay, Andreas Strasser. DNA Damage-Induced Primordial Follicle Oocyte Apoptosis and Loss of Fertility Require TAp63-Mediated Induction of Puma and Noxa. Molecular Cell, 2012; DOI: 10.1016/j.molcel.2012.08.017

Keywords:  κυτταρικός θάνατος,  υπογονιμότητα, πρόωρη εμμηνόπαυση, καρκίνος, ωάριο, ωοκύτταρο, αντικαρκινική θεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, NOXA, PUMA, DNA