αρχική   gynfert.gr    

Συνέντευξη του Dr. Ηλία Τσάκου στο Περιοδικό ” ΓΥΝΑΙΚΑ”, Ιούνιος 2015 “ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”

Η πρόοδος στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, με καινούριες Screen Shot 2015-06-08 at 14.59.01μεθόδους και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, αναπτερώνει τις ελπίδες πολλών ζευγαριών για την επίτευξη μιας ασφαλούς εγκυμοσύνης.

Koντρα στις στατιστικές που θέλουν τον αριθμό των ζευγαριών με προβλήματα γονιμότητας να αυξάνεται, οι εξελίξεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης επιφυλάσσουν ευοίωνες προοπτικές, συμβάλλοντας στην αύξηση της ασφάλειας και της επιτυχίας, καθώς και στη βελτίωση της συνολικής προσέγγισης και αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. Η Ελλάδα μάλιστα παρουσιάζει μια ευχάριστη «πρωτιά» σε αυτόν τον τομέα, καθώς πρωτοπορεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση παγκοσμίως και αποτελεί αναγνωρισμένο πόλο έλξης για θεραπείες γονιμότητας.

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην εξωσωματική αφορούν τόσο στην κλινική – ιατρική πλευρά όσο και στον εργαστηριακό τομέα, όπως μας εξηγεί ο Dr Ηλίας Τσάκος αναλύοντας αυτό το πάντα επίκαιρο ζήτημα. Τα φαρμακευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται έχουν εξατομικευτεί και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ήπια πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών που πλησιάζουν περισσότερο το φυσικό κύκλο της γυναίκας έχουν γίνει πλέον ο κανόνας στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία γίνεται ευκολότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Το ιστορικό του ζευγαριού και η εμπειρία του γυναικολόγου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να καθορίσουν ποια ζευγάρια είναι υποψήφια για παρόμοια πρωτόκολλα ήπιας ελεγχόμενης διέγερσης. Σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη του αποθέματος ωαρίων και την εφαρμογή του σωστού πρωτοκόλλου ωοθηκικής διέγερσης αποτελεί η εξέταση της ορμόνης ΑΜΗ. Με τον έλεγχο της ΑΜΗ καθορίζεται η προσδοκία του αριθμού των ωαρίων και επιπλέον επιλέγεται ο κατάλληλος τρόπος για την ωρίμανσή τους.

Σε επίπεδο εργαστηρίου, η τελειοποίηση των συνθηκών προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας των εμβρύων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης με αποδεδειγμένα υψηλότερο δυναμικό για εμφύτευση και εγκυμοσύνη. Τα τελευταία χρόνια,έχουν επίσης δημιουργηθεί σύγχρονα μέσα παρακολούθησης των εμβρύων με μικρο-κάμερες (time lapse), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διαρκούς καταγραφής 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι, τα έμβρυα παραμένουν μέχρι τη στιγμή της εμφύτευσης στους επωαστικούς κλιβάνους χωρίς να εκτίθενται σε εξωτερικές και ενδεχόμενα επι-βλαβείς συνθήκες. Τα παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα στην επιστημονική ομάδα να επιλέγει τα υψηλότερης ποιότητας έμβρυα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Από την άλλη, η βελτίωση των τεχνικών κρυοσυντήρησης επιτρέπει τη διαφύλαξη ανθρώπινου γενετικού υλικού, ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων, και συνεπώς τη συντήρηση της γονιμότητας γυναικών και αντρών είτε για ιατρικούς είτε για κοινωνικούς λόγους. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και σε γυναίκες με ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης, ή σε γυναίκες και άντρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Και φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται και αφορούν σε τομείς όπως η κατανόηση του μηχανισμού εμφύτευσης των εμβρύων, η καλύτερη αξιολόγηση των εμβρύων καθώς και οι προσπάθειες να καταψυχθεί ολόκληρος ωοθηκικός ιστός. Παράλληλα, και ο τομέας των βλαστικών κυττάρων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά.

Οι εξελίξεις, λοιπόν, στην εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελούν εγγύηση επιτυχίας για την πλειοψηφία των περιπτώσεων και με την εφαρμογή τουςαπό υπερεξειδικευμένους και αφοσιωμένους επιστήμονες εξασφαλίζεται επιπλέον η ποιότητα, η ασφάλεια και η ηθικη.

www. embryoclinic.eu