αρχική   gynfert.gr    

Πρόσκληση σε Επιστημονική Εκδήλωση Γονιμότητας

Ο Ηλίας Τσάκος και η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «EmbryoClinic» σας προσκαλούν σε Επιστημονική Εκδήλωση Γονιμότητας στη Λάρισα 3 Ιουνίου και στο Βόλο 4 Ιουνίου 2014.

larisa afisa jpg

bolos afisa jpg