αρχική   gynfert.gr    

Επιστημονική παρουσίαση του EmbryoClinic στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 28-31/5/2015, Βόλος

 

Νέα εικόναΤο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 28-31 Μαΐου 2015.

Το Εmbryoclinic συμμετείχε ενεργά με  την εργασία: “Η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller (Anti-Mullerian Hormone, AMH) και ο αριθμός των ωοθυλακίων με άντρο (Antral Follicle Count, AFC) ως προγνωστικοί παράγοντες ωοθηκικής απάντησης σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά ωαρίων.”

Η. Τσάκος, Ν. Τσάγιας, Ε. Νικητός, Τ. Χασσίδη, D.Gibbon.

Η επιστημονική ομάδα του Embryoclinic παρακολούθησε όλα  τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα του συνεδρίου που αφορούσαν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αλλά και όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα  της Μαιευτικής- Γυναικολογίας.

Με την παρούσα μελέτη η επιστημονική ομάδα του EmbryoClinic συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα διεθνή δρώμενα και τις εξελίξεις της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.