αρχική   gynfert.gr    

Επιθεωρητής της HFEA στο EmbryoClinic

DGΟ Mr Dave Gibbon, πραγματοποίησε Επιστημονική επίσκεψη στο EmbryoClinic τον Νοέμβριο του 2013.

Ο κ. Gibbon είναι γνωστός Εμβρυολόγος στη Μεγάλη Βρετανία και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επικύρωση των εργαστηριακών διαδικασιών και των τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα από το έργο του στην HFEA (Αρχή για την Ανθρώπινη Γονιμοποίηση και Εμβρυολογία) που επιθεωρεί και πιστοποιεί τις Μονάδες Εξωσωματικής Γονιμοποίσης της Βρετανίας.

Το EmbryoClinic πέρασε με επιτυχία όλους τους ελέγχους και συνεχίζει με την εφαρμογή των υψηλότερων προδιαγραφών παγκοσμίως.

Keywords: David Gibbon, EmbryoClinic, HFEA

Ετικέτες: , ,