αρχική   gynfert.gr    

Ελληνική πρωτιά σε διεθνές Συνέδριο – ESHRE 4/7/2012

Η Μονάδα Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης “Εμβρυογένεσις” της Αθήνας,  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας,  ανακοίνωσε στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) στην Κωνσταντινούπολη, 1 – 4 Ιουλίου 2012, την επιστημονική μελέτη με θέμα: «Καθυστερημένες διαιρέσεις και παρατεταμένο μεταβατικό  στάδιο μεταξύ εμβρύων 2 – και 4-κυττάρων  σε έμβρυα με ανευπλοειδίες στο στάδιο των 8 κυττάρων που εντοπίστηκαν με τη μέθοδο array CGH».

Η εργασία αυτή βραβεύτηκε ως η καλύτερη κλινική ελεύθερη ανακοίνωση “ESHRE Clinical Science Award for Oral Presentation, 2012”.    Με τη διάκριση αυτή επιβεβαιώνεται η σημασία που δίδεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στην πρωτότυπη έρευνα της “Εμβρυογένεσης”, που ανοίγει νέους ορίζοντες στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ανάλυση του πολικού σωματίου, με τη χρήση συγκριτικής υβριδοποίησης γονιδιώματος σε συστοιχία, (array CGH) έδειξε μια υψηλή συχνότητα σφαλμάτων στην διαδικασία της μείωσης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανευπλοειδίας στα ωάρια και αντίστοιχα έμβρυα γυναικών προχωρημένης ηλικίας που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.  Αυτά τα σφάλματα οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πρόωρη διαίρεση των χρωματίδων και υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ  αυξημένης ηλικίας γυναίκας και ανευπλοειδίας.

Με τη χρήση αυτής της   μη-επεμβατικής μεθόδου,  τα έμβρυα απεικονίστηκαν  ανά τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ  1ης και  2ης κυτταρικής διαίρεσης και καταγράφηκε το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ  των σταδίων 2- και 4-κυττάρων.  Στην συνέχεια έγινε μια συσχέτιση αυτών των δεδομένων με άλλες μορφολογικές παραμέτρους σε περιπτώσεις με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων ή με ανευπλοειιδίες που διαπιστώθηκαν από βιοψία στο στάδιο 8-κυττάρων και μονοκύτταρη ανάλυση με συγκριτική υβριδοποίηση γονιδιώματος σε συστοιχία.  Οι ερευνητές ελπίζουν στην δημιουργία μίας  αξιόπιστης, μη επεμβατικής, μορφοκινητικής μεθόδου που θα μπορούσε να ξεχωρίσει  τα φυσιολογικά από τα ανευπλοειδή έμβρυα με στόχο την  επιλογή υγιών εμβρύων.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καθυστέρηση της 1ης και 2ης διαίρεσης και μια χρονική παράταση μεταξύ του σταδίου των 2 – και 4-κυττάρων σχετίζεται σημαντικά με ανευπλοειδία, ιδιαίτερα πολλαπλές ανευπλοειδίες.   Ωστόσο, επειδή οι ανευπλοειδίες που διαπιστώνεται στο στάδιο διαίρεσης μπορεί να περιλαμβάνουν και εκείνες που είναι πατρικής και μητρικής προέλευσης καθώς και μεταζυγωτικά σφάλματα που προκαλούνται από κακή διαίρεση, περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να καθορίσει  την προέλευση της ανευπλοειδίας.

Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι μια τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη με μεγαλύτερο αριθμό εμβρύων, θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να  διερευνηθούν τα πιθανά οφέλη  με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής κατά την εξωσωματική γονιομοποίηση (IVF & ICSI).

“Delayed cleavage divisions and a prolonged transition between 2- and 4- cell stages in embryos identified as aneuploid at the 8-cell stage by array CGH”

Davies  S, Christopikou D, Tsorva E, Karaggianni T, Handyside AH and Mastrominas M.