αρχική   gynfert.gr    

Δημιουργία γόνιμου τεχνητού σπέρματος.

δημιουργια γονιμου τεχνητου σπερματοςΈνα εντυπωσιακό επίτευγμα της Βιολογίας δημοσιεύτηκε στο Ιατρικό περιοδικό “Cell” τον Αύγουστο του 2011 από το Πανεπιστήμιο του Kyoto της Ιαπωνίας.
Οι επιστήμονες του Κyoto έλαβαν ανώριμα βλαστοκυττάρα από στείρα αρσενικά ποντίκια (με αζωοσπερμία) και με μια ειδική μέθοδο στο εργαστήριο τα μετέτρεψαν σε σπερματοκύτταρα. Τα σπερματοκύτταρα αυτά εμφυτεύτηκαν σε ωάρια, προήλθε γονιμοποίηση των ωαρίων τα οποία έπειτα τοποθετήθηκαν σε θηλυκά ποντίκια που κυοφόρησαν και γέννησαν υγιή νεογνά.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απόγονοι δεν κληρονόμησαν κανένα γενετικό πρόβλημα ή πρόβλημα γονιμότητας. Ο υπεύθυνος της μελέτης Dr. Pino Saitu ανέφερε ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος ώστε στο μέλλον να δοκιμαστεί η τεχνική αυτή σε άντρες με σοβαρά προβλήματα στειρότητας.  Σημειώνεται ότι  επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για πολλά   χρόνια ασχολούνται με την ανακάλυψη νέων τεχνικών με σκοπό τη δημιουργια τεχνητών  σπερματοζωαρίων  και ωαρίων.  Έως πρόσφατα τα αποτελέσματα ήταν ανεπιτυχή καθώς, εκτός από την επιστημονική πρόκληση, υπάρχουν και έντονες επικρίσεις από θρησκευτικούς και επιστημονικούς κύκλους.  Παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη μέθοδο αυτή, δεδομένου ότι οι ενήλικες άντρες δε διαθέτουν βλαστοκύτταρα συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν ώριμα κύτταρα π.χ. από το δέρμα και να μετατραπούν σε εμβρυϊκό στάδιο ώστε να προφραμματιστούν μετέπειτα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και να υποστούν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.