αρχική   gynfert.gr    

Βράβευση επιστημονικής εργασίας Κέντρου Γυναικολογίας & Γονιμότητας σε διεθνές συνέδριο.

O Dr. Ηλίας Τσάκος, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μαιευτήρων & Γυναικολόγων Αγγλίας, ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, την επιστημονική μελέτη με θέμα “Ορμόνη Antimullerian (AMH), ο ρόλος της στην πρόγνωση της ωοθηκικής ανταπόκρισης κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση”.

Η εργασία αυτή βραβεύτηκε ώς η καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση “Βest oral communication award”.

Η ανακοίνωση έγινε στα πλαίσια διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, “9th international Scientific Meeting, 28-30 September 2011”. Το Συνέδριο οργανώθηκε από τη Βασιλική  Ακαδημία Μαιευτήρων & Γυναικολόγων Αγγλίας σε συνεργασία με την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία και συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 σύνεδροι από όλον τον κόσμο.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε μεταξύ 2008 – 2010 από το “Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας” σε συνεργασία με τη 2η Πανεπιστημιακή κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του  Αθανάσιου Τολίκα, Μαιευτήρα – Γυναικολόγου.

Με την εργασία αυτή τεκμηριώνεται η σημασία της ορμόνης “ΑΜΗ”  κατά τον ορμονικό έλεγχο υπογόνιμων γυναικών που υποβάλλονται σε διερεύνηση γονιμότητας. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ο ρόλος της ορμόνης αυτής ως σημαντικού παράγοντα ελέγχου της “παρακαταθήκης ωαρίων”  και συνεπώς της γονιμότητας των γυναικών, με σημαντικές προεκτάσεις στην ικανότητα εξέτασης γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης γονιμότητας. Η ορμόνη ΑΜΗ παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού της εγκυμοσύνης είτε με φυσικό είτε με τεχνητό τρόπο (πχ κατάψυξη ωαρίων, εξωσωματική γονιμοποίηση).

Η εργασία αυτή έγινε δεκτή προς δημοσίευση από το περιοδικό “Human Fertility” μία διεθνούς κύρους ιατρική επιθεώρηση στο χώρο της γονιμότητας που τελεί υπό την αιγίδα της Βρετανικής Εταιρίας γονιμότητας.

Anti-Mullerian hormone (AMH) levels in serum and follicular fluid as predictors of ovarian response in stimulated (IVF and ICSI) cycles”

Athanasios Tolikas, Elias Tsakos,  et al, “Human Ferility”, Dec 2011

Keywords:  Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας, Anti-Mullerian Hormone (AMH), εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF & ICSI)